Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2018

matuszczak
21:38
7246 718e 500
Reposted fromelles elles viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
21:32
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapsychedelix psychedelix
matuszczak
21:31
4187 3a1f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viasucznik sucznik
21:21
0584 d024 500
matuszczak
21:20
2647 dc40 500
matuszczak
21:19
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viatouchthesky touchthesky
matuszczak
21:18
7008 86c7
matuszczak
21:17
matuszczak
21:14
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
matuszczak
21:13
1624 1272
matuszczak
21:09

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

matuszczak
21:09
4869 89b4
matuszczak
21:06
8670 164e 500
Reposted frommiststueck miststueck viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
20:59
3311 8e6b 500
Reposted fromliwaj liwaj viasucznik sucznik
matuszczak
20:58
5226 a7e7 500
Reposted fromzciach zciach viasucznik sucznik
matuszczak
20:53
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
matuszczak
20:52
Miłość ma naturę falową. Przychodzi i odchodzi. Wybucha i gaśnie. Wprawia w euforię albo w gniew. Zamienia świat w niebo albo w piekło. Ten rytm odmierza nasze życie; nie umiemy i nie chcemy się z tego wyrwać. Może dlatego, że podskórnie wiemy, że istnienie w ogóle ma naturę dwoistą, zerojedynkową, od błysku, do ciemności. I z powrotem. Prawdopodobnie wszelki stan stały to byłby wyrok śmierci dla świata. Niech więc i miłość raz jest, raz nie jest. Byleby zawsze wracała.
— Anna Janko (z książki Dziewczyna z zapałkami)
Reposted fromraaww raaww viadotkliwie dotkliwie
matuszczak
20:51
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viadotkliwie dotkliwie

November 29 2018

matuszczak
22:52
7554 3fe7
Reposted fromunforgiving unforgiving viadotkliwie dotkliwie
22:51
Nie ma się co okłamywać. Wielu odeszło, wielu jeszcze odejdzie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl