Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

matuszczak
19:28
1427 c62a
Reposted fromwwannie wwannie viamalinowowa malinowowa

April 23 2018

matuszczak
23:21
matuszczak
23:21
matuszczak
23:20
0332 9467 500
Reposted fromstroschek stroschek viamalinowowa malinowowa
23:19
9819 2f1f
matuszczak
23:17
5297 f395

April 22 2018

matuszczak
22:30
3223 8526
22:28
4992 bc17 500

sci-universe:

Galactic Moon eclipse captured by Babak Tafreshi. Take time to look at this image, and you’ll notice several large emission nebulae with vivid red color, details of the Milky Way and lots of stars.

Reposted fromkoscheiis koscheiis viaszszsz szszsz
matuszczak
22:26
3283 efcd
matuszczak
22:25
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
matuszczak
22:25
5377 3a6d 500
Reposted frometer eter vianyaako nyaako
matuszczak
22:24
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
matuszczak
22:22
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadiedrunk diedrunk
matuszczak
22:21
3497 e006 500
matuszczak
22:20
matuszczak
22:16
1521 db09 500
Reposted fromexistential existential viabudas budas
matuszczak
22:16
Reposted frompwg pwg viabudas budas
22:14
6449 940f
Reposted frombrumous brumous viabudas budas
matuszczak
22:11
9833 0e83 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabudas budas
22:10
5034 51cc 500
Reposted fromdecolonizeyourmind decolonizeyourmind viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl