Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

matuszczak
22:58
4850 3583 500
Reposted fromloveandsex loveandsex viaWorldOfSex WorldOfSex
22:40
6782 9f6c
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianyaako nyaako
22:37
3865 1c48 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
22:36
Reposted fromZircon Zircon viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
22:34
3111 c106 500
Reposted fromzoou zoou viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
22:30
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— suzanne collins.
Reposted fromappreciation appreciation viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
22:27
2490 e51c 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaZoonk11 Zoonk11

February 07 2018

23:10
0834 2e9e 500
Reposted fromcrosslab crosslab vialilacwine lilacwine
matuszczak
23:09
2617 64b0
matuszczak
23:08
2181 80d0
23:04
2792 39e4
Reposted frombrumous brumous vialilacwine lilacwine
23:04
9249 7f21 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialilacwine lilacwine
matuszczak
22:56
Untitled
Reposted fromweightless weightless viabudas budas
matuszczak
22:53
8321 d9df
Reposted frompiehus piehus viabudas budas
matuszczak
22:50
7166 5e75
Reposted byZoonk11rusalkadmiral
22:38
3936 e06a 500

Anllela Sagra

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld
22:36
5873 a809
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszszsz szszsz
matuszczak
22:33
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— prof. P.Z. ; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromdzony dzony viazabka zabka
matuszczak
22:32
0606 0b34 500
Reposted fromkelu kelu viasucznik sucznik
matuszczak
22:29
6286 95dd
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl