Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

matuszczak
23:40
0893 7210 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalinowowa malinowowa
matuszczak
23:38

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
23:29
9116 9bf9
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialilacwine lilacwine
23:29

March 26 2019

matuszczak
21:23
6226 8a44 500
Reposted fromsoftboi softboi vialittlewhitelies littlewhitelies
matuszczak
21:20
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove vialittlewhitelies littlewhitelies
matuszczak
21:19
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi vialittlewhitelies littlewhitelies

March 21 2019

matuszczak
22:17
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viamalinowowa malinowowa
matuszczak
22:05
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage vialittlewhitelies littlewhitelies
matuszczak
22:05
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach vialittlewhitelies littlewhitelies
matuszczak
22:04
2518 5b4a 500
Reposted fromKuishi Kuishi viagazda gazda
22:03
9437 922d 500
Reposted frominculubum inculubum viagazda gazda
matuszczak
22:03

March 10 2019

21:52
5970 f2c6 500

symical:

Mercury, Venus, and Saturn align with the Pyramids of Giza for the first time in 2,737 years on December 3, 2012

i’ve never reblogged anything so fast

matuszczak
21:51
1753 1a8a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapandziia pandziia
matuszczak
21:47
1832 3996 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasucznik sucznik
matuszczak
21:45
8247 cdeb
Reposted from4777727772 4777727772 viasucznik sucznik
matuszczak
21:42
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viatouchthesky touchthesky
matuszczak
21:30
2871 87e2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
matuszczak
21:30
2016 6116 500
Reposted fromciasto ciasto viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl