Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

matuszczak
20:27

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viasadporn sadporn
matuszczak
20:26
5727 6d87 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
20:26
5515 8b9b
Reposted fromnazarena nazarena viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
20:21
2319 d5a6
Reposted fromgplyr gplyr viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
20:21
7215 547c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
20:21
1466 714f
Reposted from4777727772 4777727772 viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
20:21
1507 1ebb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
20:20
wojo

October 01 2018

matuszczak
20:08
1888 94b4
Reposted fromEtnigos Etnigos viasadporn sadporn
matuszczak
20:07
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasadporn sadporn
matuszczak
20:06
8737 1067 500
Reposted fromneon neon via65432123456 65432123456
matuszczak
20:04
1642 b555 500
Reposted fromstroschek stroschek viamichalkoziol michalkoziol
matuszczak
20:03
matuszczak
20:02
9773 783c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
20:02
ZACZYNAM WSZYSTKO OD NOWA.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
20:01
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viaZoonk11 Zoonk11
matuszczak
20:00
Po jakim czasie zapomina się zapach kogoś, kto nas kochał? 
— Anna Gavalda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
matuszczak
19:59
8341 e011 500
matuszczak
19:58
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viamalinowowa malinowowa
matuszczak
19:58
6694 176c
Reposted fromkarahippie karahippie viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl